పదోన్నతులు

డీజీలుగా పదోన్నతులు పొందిన సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారులు శ్రీ పూర్ణచందర్ రావు, శ్రీ గోపీకృష్ణ ఇవాళ ప్రగతి భవన్ లో ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. చంద్రశేఖర్ రావును కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం వారిని అభినందించి, శుభాకాంక్షలు చెప్పారు.

Related posts

Leave a Comment