తలంబ్రాలు పట్టు వస్త్రాలు

నల్లగొండ: నల్గొండ రామగిరి సీతారామచంద్ర దేవస్థానం గోదా రంగనాథస్వామి కళ్యాణ మహోత్సవానికి తలంబ్రాలు పట్టు వస్త్రాలు తీసుకు వెళుతున్న నల్లగొండ శాసనసభ్యులు కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డి దంపతులు..

Related posts

Leave a Comment