పాలకుర్తి ఎస్సైపై గవర్నర్ ప్రశంసలు


వృద్ధురాలికు ఇల్లు కట్టిచ్చినందుకు తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళ సై గారు పాలకుర్తి ఎస్సై గండ్రాతి సతీష్ గారిని ప్రత్యేకంగా రాజ్ భవన్ కి పిలిపించుకుని అభినందించి 80000 రూపాయల చెక్కు రివార్డ్ , ప్రశంస పత్రం రివార్డ్ అందించడం జరిగింది. భవిష్యత్తు లో ఇలాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టి ఇతరులకు మార్గదర్శకంగా ఉండాలని తెలిపారు. అన్ని సమయాల్లో సతీష్ కి సపోర్ట్ చేస్తున్న సతీష్ తల్లితండ్రుల పేరు, తెలుసుకొని వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

Related posts

Leave a Comment