రైతుల దీక్షకు మద్దతు

హర్యానా రాష్ట్ర బార్డర్లో రైతులకు దీక్ష శిబిరంలో దీక్షలో కూర్చున్న వారికి మద్దతు తెలుపుతున్న తెలంగాణ కల్లుగీత కార్మిక సంఘం నల్లగొండ జిల్లా అధ్యక్షులు కొండ వెంకన్న కెవిపిఎస్ నల్గొండ జిల్లా కమిటీ సభ్యులు రవీందర్ కుమార్

Related posts

Leave a Comment