గంగపుత్ర సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా మునాసు ప్రసన్న

నల్లగొండ: గంగపుత్ర సమస్యలపరిష్కారం కొరకు,బలహీనవర్గాల అభివృద్ధి కోసం విరివిగా కృషి చేస్తున్న నల్లగొండ నివాసి అయిన మునాసు ప్రసన్న కుమార్ సేవలు గుర్తించి “తెలంగాణ గంగపుత్ర సంఘం” నల్లగొండ జిల్లా ప్రధాన కార్యాదర్శిగా నియమిస్తున్నట్లురాష్ట్ర అద్యక్షులు దీటిమల్లయ్య తెలియజేశారు ,ఈ సందర్బంగా జిల్లాలోని అన్ని గ్రామ,మండల కమిటీలను ఏర్పాటు చేసి సంఘం బలోపేతానికి కృషి చేస్తాన్నన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో “తెలంగాణ గంగపుత్ర సంఘం” నల్లగొండ  జిల్లా అద్యక్షులు ఇటికల సతీష్, యూత్ అద్యక్షులు అంబటి ప్రణీత్ మొదలగు వారు పాల్గొన్నారు.

Related posts

Leave a Comment