మిక్సిడ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో జిల్లాకు బంగారు పతాకాలు

 మిక్సిడ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ వారి ఆద్యర్యంలో కొంపల్లి, హైదరాబాద్ ఈగల్ స్పోర్ట్స్ స్టేడియంలో నిర్వహించిన రాష్ట్ర స్థాయి ఛాంపియన్ షిప్ లో నల్లగొండ జిల్లాకు చెందిన MD.జావిద్ (అండర్ 61.2) MD.అమన్ బేగ్ (అండర్ 75) లు బంగారు పథకాలు సాదించారు. ఈ సందర్భంగా MD. యూనుస్ కమాల్ వారిని అభినందిస్తూ మిక్సిడ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అనేది కఠినమైన ఆట అందులో స్ట్రైకింగ్ క్లించింగ్ మరియు గ్రాబింగ్ నందు పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రపంచ దేశాల్లో ఎంతో ప్రావీణ్యం ఉన్న మార్షల్ ఆర్ట్స్ నల్లగొండలో అభివృద్ధి చెందడం సంతోషించదగ్గ విషయం అన్నారు.

Related posts

Leave a Comment