కాంగ్రెస్ పార్టీ 136వ ఆవిర్బావదినోత్సవం

కాంగ్రెస్ పార్టీ 136వ ఆవిర్బావదినోత్సవం సందర్బంగా *కట్టంగూర్ మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు పెద్ది సుక్కయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో కేక్ కట్ చేసి జెండా ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిధిగా  దైద రవీందర్ గారు విచ్చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతానికి ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలన్నారు*               ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీపీ రెడ్డిపల్లి సాగర్ మాజీ మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు పోగుల నర్సింహా పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు చెరుకు యాదగిరి మండల కాంగ్రెస్ నాయకులు పెద్ది బాలనర్సింహ మాద లింగస్వామి మండల కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి చెరుకు సైదులు  జిల్లా యువజన కాంగ్రెస్ నాయకులు రెడ్డిపల్లి వీరస్వామి వార్డు సభ్యులు మునుగోటి ఉత్తరయ్య పొడిచేటి శ్రీకాంత్ ఊట్కూరి శ్రీను చెరుకు రామన్న మరియు గోగు సైదులు  రాచకొండ యాదయ్య కొంపల్లి లక్ష్మయ్య కోమటి…